CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN XÂY DỰNG CẤP NƯỚC 


1. Tên công ty: CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN XÂY DỰNG CẤP NƯỚC

2. Địa chỉ: 175 - Nguyễn Văn Đậu – Quận Bình Thạnh3. Điện thoại liên hệ:
• Phòng Kế toán – hành chánh tổng hợp: 8246392
• Ban Quản lý dự án:38246307
• Xưởng thiết kế: 38246307
• Xưởng khảo sát đo đạc: 38246393