Kế hoạch về việc tổ chức "Giải thưởng sáng tạo Tổng công ty Cấp nước Sài Gòn" - Lần 1 năm 2019  (03/12/2019)
Kế hoạch về việc tổ chức "Giải thưởng sáng tạo Tổng công ty Cấp nước Sài Gòn" - Lần 1 năm 2019
Một số ảnh hưởng của tham nhũng đến xây dựng và thực thi thể chế kinh tế ở nước ta hiện nay.  (20/11/2019)
Nội dung: Một số ảnh hưởng của tham nhũng đến xây dựng và thực thi thể chế kinh tế ở nước ta hiện nay.
Hoàn thiện pháp luật về an ninh mạng trong tình hình hiện nay  (20/11/2019)
Sự phát triển của không gian mạng cùng với Cách mạng công nghiệp lần thứ tư đã và đang mang lại những lợi ích vô cùng to lớn trong phát triển kinh tế - xã hội, làm thay đổi nhận thức, hành vi và lối sống của con người. Song, bên cạnh những lợi ích mang lại, không gian mạng cũng đặt ra nhiều nguy cơ, thách thức, tác động trực tiếp đến chủ quyền, an ninh quốc gia, trật tự an toàn xã hội, quyền và lợi ích hợp pháp của các tổ chức, cá nhân.
Đấu tranh chống cái cũ, xây dựng cái mới trong Di chúc của chủ tịch Hồ Chí Minh  (20/11/2019)
Di chúc của Hồ Chí Minh rất ngắn gọn nhưng hàm chứa rất nhiều tư tưởng quan trọng. Một trong những tư tưởng đó là vấn đề đấu tranh chống cái cũ, xây dựng cái mới. Người căn dặn ngay sau chiến thắng, phải nhanh chóng hàn gắn vết thương chiến tranh, chăm lo chỉnh đốn Đảng và chăm lo đến từng con người; từng bước đấu tranh xóa bỏ tập tục cũ, lạc hậu, xây dựng văn hóa mới..
Cách mạng Tháng Mười Nga và sự nghiệp xây dựng bảo vệ Tổ quốc Việt Nam hiện nay  (20/11/2019)
Nhận định về ý nghĩa lịch sử của Cách mạng tháng 10 Nga năm 1917 ở Nga, Chủ tịch Hồ Chí Minh từng viết: “Giống như mặt trời chói lọi, Cách mạng Tháng Mười chiếu sáng khắp năm châu, thức tỉnh hàng triệu người bị áp bức, bóc lột trên trái đất. Trong lịch sử loài người, chưa từng có cuộc cách mạng nào có ý nghĩa to lớn và sâu xa như thế.”
Đề cương tóm tắt dự thảo báo cáo chính trị đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII  (12/11/2019)
Đề cương tóm tắt dự thảo báo cáo chính trị đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII
Đề cương tóm tắt dự thảo báo cáo công tác xây dựng Đảng và thi hành điều lệ Đảng - Nhiệm kỳ XII  (12/11/2019)
Đề cương tóm tắt dự thảo báo cáo công tác xây dựng Đảng và thi hành điều lệ Đảng - Nhiệm kỳ XII
Đề cương tóm tắt dự thảo báo cáo thực hiện chiến lược phát triển KTXH 10 năm (2011-2020), xây dựng chiến lược phát triển KTXH 10 năm (2021-2030)  (12/11/2019)
Đề cương tóm tắt dự thảo báo cáo thực hiện chiến lược phát triển KTXH 10 năm (2011-2020), xây dựng chiến lược phát triển KTXH 10 năm (2021-2030)
Thông tin kết quả hội nghị Trung ương lần thứ 11 - Khóa XII  (12/11/2019)
Thông tin kết quả hội nghị Trung ương lần thứ 11 - Khóa XII
Công ty cổ phần Cấp nước Nhà Bè họp mặt kỷ niệm 89 năm Ngày thành lập Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam  (01/11/2019)
Ngày 18.10, Công đoàn cơ sở Công ty cổ phần Cấp nước Nhà Bè tổ chức buổi họp mặt kỷ niệm 89 năm Ngày thành lập Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam (20/10/1930 - 20/10/2019) và 09 năm Ngày Phụ nữ Việt Nam (20/10/2010 – 20/10/2019).
Về đầu trang  Về lại trang trước  1  2  3  4  5    Về cuối trang