Thư viện phim

,

Quay trở về trang chủ Về lại đầu trang
 
 
Hãy rửa tay bằng xà phòng diệt khuẩn với nước sạch vì một Việt Nam khỏe mạnh  (17/02/2020)
Hãy rửa tay bằng xà phòng diệt khuẩn với nước sạch vì một Việt Nam khỏe mạnh
Hội thi Bàn tay vàng Công nhân ngành Cấp nước TP. Hồ Chí Minh năm 2018  (18/09/2018)
Hội thi Bàn tay vàng Công nhân ngành Cấp nước TP. Hồ Chí Minh năm 2018
Hội nghị Tổng kết năm 2017 và phát động phong trào thi đua năm 2018  (29/01/2018)
Hội nghị Tổng kết năm 2017 và phát động phong trào thi đua năm 2018
Nước sạch - sức khỏe và môi trường 08/11/2017  (15/11/2017)
Nước sạch - sức khỏe và môi trường 08/11/2017
Nước sạch - sức khỏe và môi trường 18/10/2017  (25/10/2017)
Nước sạch - sức khỏe và môi trường 18/10/2017
Nước sạch - sức khỏe và môi trường 11/10/2017  (18/10/2017)
Nước sạch - sức khỏe và môi trường 11/10/2017