ĐĂNG KÝ NGƯỜI DÙNG

Tại sao phải đăng ký SAWACO
Nhận thông tin mới nhất, khai thác tài nguyên SAWACO
Xem chi tiết hóa đơn hoặc hợp đồng
Đăng ký dịch vụ, sản phẩm trực tuyến
Trao đổi công việc hoặc nhắn tin giải quyết khiếu nại
Dự hội thảo hoặc họp với SAWACO
Quản lý thông tin cá nhânCác loại hồ sơ

 
SAWACO đảm bảo

Khách hàng đang sử dụng nước hoặc người dân có nhu cầu sử dụng nước Đăng ký ở đây   E-mail những thông báo sử dụng tài khoản mới khi cần thiết
Đối tượng khác Đăng ký ở đây   Cập nhật sản phẩm, dịch vụ mới nhất
    Quản lý tài khoản riêng tư