Mục đích
     Cảm ơn bạn đã xem và đăng ký làm thành viên của
http://www.sawaco.com.vn. Cổng thông tin này thuộc quyền sở hữu của Tổng công ty Cấp nước Sài Gòn – TNHHMTV có trụ sở tại số 1, Công trường Quốc tế, Phường 6, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam. Chính sách Bảo mật này nhằm bảo vệ sự riêng tư của các thành viên, khách hàng, và tất cả những người sử dụng Cổng thông tin này.


      Chúng tôi cam kết tôn trọng sự riêng tư và công nhận nhu cầu của bạn. Nhằm bảo vệ thích hợp thông tin cá nhân của bạn như họ tên, địa chỉ, số điện thoại, e-mail… và lợi ích mà bạn tự nguyện chia sẻ trực tuyến với chúng tôi, chúng tôi thiết lập Chính sách Bảo mật này với mục đích để bạn biết những thông tin cá nhân mà chúng tôi thu thập khi bạn vào Cổng thông tin được sử dụng như thế nào, các lựa chọn của bạn có liên quan đến việc sử dụng và để bạn quản lý thông tin cá nhân dùng trong Cổng thông tin này.


     Việc bạn sử dụng Cổng thông tin này được xem là bạn chấp nhận Chính sách Bảo mật và đồng ý thực hiện như được mô tả. Việc sử dụng Cổng thông tin cũng đồng nghĩa với việc chấp nhận Điều khoản sử dụng Cổng thông tin SAWACO. Tất cả các nội dung của Cổng thông tin này là có bản quyền. Để biết chi tiết, xin vui lòng xem Chính sách Bản quyền Cổng thông tin SAWACO.


     Bạn vui lòng dành thời gian đọc thận trọng và áp dụng Điều khoản sử dụng, các Chính sách, các thông báo quan trọng và các yêu cầu sử dụng trình bày ở trên.
Nếu bạn có thắc mắc về Chính sách Bảo mật, vui lòng liên hệ:


Văn Phòng Tổng Công Ty – Tổng công ty Cấp nước Sài Gòn – TNHHMTV
01 - Công trường Quốc tế - Phường Võ Thị Sáu - Quận 3 - Thành phố Hồ Chí Minh
Điện thoại: +84 028 38291 777    Fax: 028 38241644

E-mail: webmaster@sawaco.com.vn

 

      Bạn có thể truy cập vào nhiều trang web trên cổng thông tin của chúng tôi mà không phải cung cấp thông tin cá nhân. Khi bạn truy cập, chúng tôi thu thập tự động và ghi nhận những dữ liệu điện tử nặc danh (non-personal) nhất định như Internet Protocol của bạn (địa chỉ IP) hoặc dữ liệu hoạt động trực tuyến đã được truy cập.

Sử dụng “cookie”
     Chúng tôi sử dụng "cookies" được đặt trên máy tính của bạn khi bạn xem trang Web của chúng tôi, nếu bạn cho phép đặt và không xóa các tập tin này. Những tập tin nhỏ này giúp cho hệ thống tự động nhận biết việc đăng nhập lại của khách nhằm tạo điều kiện truy cập và sử dụng nội dung các trang web của Cổng thông tin nhanh hơn với các tính năng nhất định. SAWACO tin rằng công nghệ này giúp nâng cao dịch vụ trực tuyến cho người dùng xác định sở thích của mình mỗi khi truy cập. Mặc dù bạn có thể điều chỉnh cài đặt cho trình duyệt của mình để ngăn các tập tin nhỏ của chúng tôi và không sử dụng các tập tin cookie, nhưng chúng tôi lưu ý điều này có thể làm chậm tốc độ truy cập khi bạn cần trở lại các trang web của cổng thông tin của chúng tôi sau này.

Đăng ký sử dụng Cổng thông tin
     Nếu bạn chọn đăng ký với chúng tôi để sử dụng một số tính năng và chức năng của Cổng thông tin, chúng tôi yêu cầu bạn cung cấp một số thông tin cá nhân. Nếu bạn chọn không cung cấp các thông tin yêu cầu, bạn không thể truy cập để sử dụng một số dịch vụ và nội dung trên Cổng thông tin của chúng tôi.

Chúng tôi sử dụng thông tin của bạn như thế nào
Thông tin cá nhân được sử dụng cho mục đích nội bộ và tiếp thị của SAWACO
     Chúng tôi thường sử dụng thông tin cá nhân của bạn cho mục đích hành chính và kinh doanh, như trả lời các câu hỏi hoặc ý kiến của bạn trong mục khảo sát, xác định sản phẩm, các chương trình, các sự kiện mà bạn quan tâm, theo dõi thành viên mua hoặc đặt hàng trực tuyến, bao gồm họ tên, địa chỉ, fax, e-mail, giới tính, tuổi tác và thông tin khác. SAWACO sử dụng các thông tin này để hiểu độc giả của mình và cung cấp lợi ích về các sản phẩm, dịch vụ cho các thành viên, khách hàng và khách vãng lai quan tâm đến Cổng thông tin.

Thông tin điện tử nặc danh sử dụng cho mục đích báo cáo thống kê của SAWACO
     Thông tin không nhận dạng cá nhân của bạn được thu thập để giám sát việc sử dụng và cải thiện cũng như phân tích nội bộ Cổng thông tin của chúng tôi, bao gồm địa chỉ IP và nội dung truy cập. Thông tin này được dùng để thống kê, theo dõi và phân tích các xu hướng, nâng cao kinh nghiệm trực tuyến và quản lý Cổng thông tin của chúng tôi.
Thông tin thu thập của các bên thứ ba 
     SAWACO sử dụng bên thứ ba để cung cấp một số dịch vụ nhất định trên Cổng thông tin, bao gồm hỗ trợ hành chính cho các hoạt động trực tuyến như đăng ký sử dụng sản phẩm-dịch vụ, xử lý thanh toán, đăng ký sự kiện… Trong việc kết nối các dịch vụ này, chúng tôi có thể chia sẻ thông tin của bạn với bên thứ ba, hoặc khi thực hiện theo yêu cầu của pháp luật. Ngoài ra, bên thứ ba có thể thu thập một số thông tin cá nhân như họ tên, địa chỉ, số điện thoại, e-mail … do bạn tự cung cấp. Chúng tôi không chịu trách nhiệm về hành động hoặc chính sách của bên thứ ba.

     Trong những trường hợp nhất định, chúng tôi có thể tiết lộ thông tin cá nhân của bạn cho các cơ quan thẩm quyền kể cả tòa án khi chúng tôi có lý do tin rằng việc đó là cần thiết để xác định, liên lạc cho các hoạt động pháp lý đối với người hoặc tổ chức có thể gây hại cho bạn, cho chúng tôi, hoặc những người khác.

Các trang Web khác
     Cổng thông tin của chúng tôi chứa các liên kết đến các trang web của bên thứ ba để thuận tiện cho bạn. Chúng tôi không xác nhận và không chịu trách nhiệm về sự bảo mật hoặc nội dung của các trang web này.

Lựa chọn quảng cáo
     Các thành viên và khách hàng có thể muốn giới hạn thông tin trình bày trên trang tin cá nhân của mình do SAWACO cung cấp thông qua Cổng thông tin. Để đáp ứng nhu cầu đó, Cổng thông tin này cung cấp cho người dùng phương tiện loại bỏ bớt danh sách các thông tin quảng cáo bằng cách chọn các tùy chọn trong tài khoản trực tuyến của bạn. Bạn cũng có thể truy cập lại bằng cách cập nhật các tùy chọn này bất kỳ lúc nào.

Bảo mật dữ liệu
     Vấn đề này liên quan đến an toàn của dữ liệu người dùng. Cụ thể, SAWACO mã hóa tất cả các thông tin giao dịch thương mại để bảo vệ thông tin cá nhân của bạn bao gồm tên, địa chỉ… Ngoài ra, hệ thống được thiết kế nhiều lớp để bảo vệ thông tin của bạn.

Bảo mật trang Web
     Để ngăn chặn sự truy cập trái phép các thông tin cá nhân của bạn, chúng tôi đưa ra các biện pháp quản lý để bảo vệ an toàn thông tin của bạn bằng cách thu thập thông tin thông qua Cổng thông tin và hệ thống điều hành máy chủ. Tuy nhiên, không phải mọi dữ liệu hoặc thông tin truyền qua Internet đều tuyệt đối an toàn. Trong khi cố gắng bảo vệ thông tin của bạn, chúng tôi không thể đảm bảo hoàn toàn tính bảo mật của hệ thống và không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ thất thoát hoặc thiệt hại khác. SAWACO không đảm bảo các hoạt động, biện pháp an ninh, thiết bị cài đặt trên cổng thông tin, các giao dịch trực tuyến, dữ liệu là hoàn toàn chính xác, bảo mật, nguyên vẹn.
Nếu bạn nhận thấy có sự vi phạm an ninh làm tổn hại tài khoản của bạn, XIN THÔNG BÁO CHO SAWACO. CHÚNG TÔI XIN BẢO ĐẢM hệ thống có sao lưu dữ liệu và thông tin của bạn sẽ được duy trì kịp thời để hệ thống được liên tục CHÍNH XÁC. Phạm vi nói trên thuộc TRÁCH NHIỆM CỦA SAWACO.

Thay đổi bản Tuyên Bố Bảo mật này

     Chúng tôi sẽ thường xuyên cập nhật Chính sách Bảo mật Khi cập nhật, chúng tôi sẽ điều chỉnh “ngày cập nhật lần cuối" ở dưới cùng của tài liệu này. Vì thế, bạn nên định kỳ xem lại Chính sách Bảo mật của chúng tôi. Khi thay đổi Chính sách Bảo mật này, chúng tôi sẽ thông báo bằng cách đặt một thông báo nổi bật trên trang tin cá nhân của bạn.