Cổ phần hoá Minimize  
 
 
Công ty cổ phần Cấp nước Chợ Lớn phát và nhận đơn gắn đồng hồ nước tại địa phương  (24/05/2012)
Ngày 28/4/2012, Công ty cổ phần Cấp nước Chợ Lớn phối hợp với Quận đoàn Bình Tân, UBND Phường Bình Trị Đông tổ chức phát và thu 4.000 hồ sơ gắn mới đồng hồ nước (ĐHN) và vận động người dân cam kết sử dụng nước máy sau khi đã gắn ĐHN.
Công ty Cổ Phần Cấp Nước Thủ Đức - 05 năm nỗ lực và phát triển  (20/01/2012)
Hòa nhịp trong xu thế phát triển chung của đất nước, triển khai chủ trương cổ phần hóa doanh nghiệp của Thủ tướng Chính phủ, Tổng Công ty Cấp nước Sài Gòn đã tiến hành cổ phần hoá một số đơn vị Cấp nước, trong đó có Công ty cổ phần Cấp nước Thủ Đức.
Công ty Cổ Phần Cấp nước Bến Thành - Nhìn lại chặng đường 05 năm đã qua   (20/01/2012)
Được thành lập và chính thức đi vào hoạt động từ ngày 01/02/2007, Công ty Cổ phần Cấp nước Bến Thành đã trãi qua gần 5 năm xây dựng và phát triển. 5 năm là khoảng thời gian không nhiều so với quá trình hoạt động của đơn vị. Nhưng giai đoạn khởi đầu và kết quả khả quan thực hiện được đã nói lên những nỗ lực không ngừng của tập thể CB-CNV Công ty để có được những bước đi đầu tiên vững chắc, ổn định và phát triển trên con đường mới...
Công ty Cổ Phần Cấp nước Gia Định - Nhìn lại kết quả sau 5 năm cổ phần hóa  (20/01/2012)
Trước ngày 17/01/2007, Chi nhánh Cấp nước Gia Định – tiền thân của Công ty Cổ phần Cấp nước Gia Định hiện nay – là một đơn vị trực thuộc của Công ty Cấp nước Thành phố ( nay là Tổng Công ty Cấp nước Sài Gòn TNHH Một thành viên)...