Tiếp tục mở rộng quan hệ hợp tác quốc tế vì mục tiêu phát triển để phục vụ tốt hơn  (18/04/2013)
Thực hiện các chương trình mục tiêu phát triển của Tổng Công ty Cấp nước Sài Gòn (SAWACO) giai đoạn 2011 - 2015, trong đó có chương trình hợp tác liên kết nâng cao năng lực quản lý chất lượng, vận hành hệ thống cấp nước, quản lý chiến lược phát triển và tài chính, các hoạt động hợp tác quốc tế năm 2012 đã góp phần quan trọng vào thành quả chung của Tổng Công ty trong việc thực hiện nhiệm vụ sản xuất, cung cấp và kinh doanh nước sạch.
SAWACO - Định hướng phát triển Công nghệ Thông tin  (24/05/2012)
Sự phát triển của công nghệ Thông tin (CNTT) đã làm thay đổi thế giới, mang lại những tiện nghi cho cuộc sống, từ các ứng dụng vào nghiệp vụ trong kinh doanh, tự động hóa trong sản xuất, thiết bị thông minh, đến hoạt động giải trí. Ngày nay, CNTT là một phần không thể thiếu trong cuộc sống hiện đại, là công cụ hỗ trợ đắc lực cho mọi hoạt động của doanh nghiệp và là một trong những lợi thế cạnh tranh giữa các doanh nghiệp, giữa các quốc gia.
Lập mô hình thủy lực mô phỏng hệ thống cấp nước thành phố Hồ Chí Minh  (24/05/2012)
Bắt đầu từ thập niên 1960, cùng với kỷ nguyên phát triển của máy tính số cũng như sự thiết lập của ngôn ngữ lập trình FORTRAN, các nhà nghiên cứu tại các trường đại học bắt đầu phát triển những mô hình số hóa mạng lưới đường ống và những mô hình số đối với mạng lưới cấp nước đã được tạo ra lần đầu tiên.
Định hướng phát triển hoạt động kỹ thuật công nghệ của Tổng công ty đến năm 2025..  (24/05/2012)
Hệ thống cấp nước TP.Hồ Chí Minh là một trong những hệ thống cấp nước có quy mô lớn nhất cả nước hiện nay. Trong những năm qua, Tổng Công ty Cấp nước Sài Gòn đã không ngừng triển khai các chương trình, giải pháp nhằm thúc đẩy hoạt động nghiên cứu, ứng dụng công nghệ phục vụ cho nhu cầu phát triển, nhưng nhìn chung hoạt động nghiên cứu, ứng dụng công nghệ còn rời rạc, chưa mang tính hệ thống, chưa tương xứng với mục tiêu, định hướng phát triển và tầm vóc của Tổng Công ty.
Mở rộng quan hệ Quốc tế - Góp phần phát triển năng lực sản xuất kinh doanh  (24/05/2012)
Trước xu thế hội nhập và hợp tác quốc tế, sự phát triển mạnh mẽ của khoa học và công nghệ, Tổng Công ty Cấp nước Sài Gòn trong quá trình hoạt động của mình, nhất là những năm gần đây, đã xác định mục tiêu nâng cao trình độ thông qua xây dựng và mở rộng mối quan hệ hợp tác trong nước và quốc tế.
Công ty TNHH MTV Công trình Giao thông Công chánh "nơi hợp nguồn sức mạnh" phấn đấu thực hiện hoàn thành kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2012  (29/01/2012)
Đầu năm mới 2012 trong không khí cả nước chuẩn bị đón tết cổ truyền “Mừng xuân Nhâm Thìn - năm 2012” là thời điểm tổng kết, đánh giá năm đầu tiên Công ty chuyển đổi mô hình quản lý Công ty TNHH một thành viên với kết quả đã đạt được như sau...
Công ty Cổ phần Cấp nước Chợ Lớn - Chặng đường 4 năm thực hiện Chương trình Giảm nước không doanh thu  (20/01/2012)
Trước trình trạng ảnh hưởng của biến đổi khi hậu trên toàn cầu, nhiệm vụ chống thất thoát nước sạch lại càng cấp thiết hơn bao giờ...
Phuwaco - 5 năm một chặng đường  (20/01/2012)
Trong 5 năm qua, tổng doanh thu đạt 824.756.278.798 đồng. Hiệu quả kinh doanh đạt 65.791.577.608 đồng – tỷ suất lợi nhuận trước thuế trên doanh thu thuần là 7,98%. Và lợi nhuận sau thuế đạt được là 53.890.914.9530 đồng, với tỷ suất lợi nhuận sau thuế là 6,53% trên doanh thu thuần. Doanh thu – chi phí – lợi nhuận trước và sau thuế đều có chiều hướng tăng lên sau mỗi năm...
Bảo vệ nước uống cho cuộc sống của bạn  (06/05/2011)
Hiện nay, nguồn nước uống của chúng ta đang liên tục bị vây hãm từ các sự kiện tự nhiên như biến đổi khí hậu v.v. và các hoạt động liên tục của con người có thể làm ô nhiễm nước uống. Do đó, bên cạnh các luật bảo vệ môi trường tài nguyên nước, chúng ta cần phải làm gì để bảo vệ nguồn nước uống của chúng ta mỗi ngày?
Tổng Công ty VIWASEEN báo cáo dự án đầu tư cấp nước Khu kinh tế Dung Quất mở rộng  (06/05/2011)
Ngày 9 tháng 10 năm 2009, tại UBND tỉnh Quảng Ngãi, Liên doanh các nhà đầu tư: Tổng Công ty Đầu tư Xây dựng Cấp thoát nước và Môi trường Việt Nam (VIWASEEN) - Bộ Xây dựng, Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Khai thác Công trình thủy lợi Quảng Ngãi và Công ty Cấp thoát nước và Xây dựng Quảng Ngãi đã tổ chức báo cáo UBND tỉnh và các ban ngành chức năng, BQL Khu Kinh tế Dung Quất phương án đầu tư Dự án: Xây dựng Hệ thống Cấp nước cho Khu Kinh tế Dung Quất mở rộng, tỉnh Quảng Ngãi.