Công ty Cổ phần cấp nước Phú Hoà Tân tổ chức hoạt động sinh hoạt chính trị tại Khu di tích lịch sử Ấp Bắc – Căn cứ Xẻo Quýt Đồng Tháp.  (26/05/2023)
Công ty Cổ phần cấp nước Phú Hoà Tân vừa tổ chức hoạt động sinh hoạt chính trị tại Khu di tích lịch sử Ấp Bắc – Căn cứ Xẻo Quýt Đồng Tháp.
Xí nghiệp Cấp nước sinh hoạt nông thôn khánh thành “Không gian văn hóa Hồ Chí Minh”  (24/05/2023)
Sáng ngày 18/5, Đảng bộ Xí nghiệp Cấp nước sinh hoạt nông thôn tổ chức khánh thành “Không gian văn hóa Hồ Chí Minh” nhằm giới thiệu mô hình, hình ảnh, sách báo liên quan đến cuộc đời và sự nghiệp cách mạng của Chủ tịch Hồ Chí Minh.
Hội nghị Người lao động Công ty CPCN Gia Định năm 2023  (15/05/2023)
Ngày 25/4, Công ty CPCN Gia Định tổ chức Hội nghị Người lao động năm 2023. Tham dự Hội nghị có ông Nguyễn Văn Đắng, Đảng ủy viên, Phó Tổng Giám đốc Tổng Công ty; ông Huỳnh Đức Thành, Phó Chủ tịch Công đoàn Tổng Công ty.
Hội nghị Đại biểu Người lao động năm 2023 - Xí nghiệp Cấp nước sinh hoạt nông thôn  (12/05/2023)
Công đoàn Xí nghiệp Cấp nước sinh hoạt nông thôn TPHCM (Xí nghiệp) vừa tổ chức Hội nghị Đại biểu Người lao động năm 2023.
Kỷ niệm 133 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 - 19/5/2023)  (11/05/2023)
Chủ tịch Hồ Chí Minh sinh ngày 19/5/1890 tại làng Hoàng Trù, xã Kim Liên, huyện Nam Đàn, tỉnh Nghệ An. Cha là Nguyễn Sinh Sắc, mẹ là Hoàng Thị Loan. Năm 1895, Nguyễn Sinh Cung theo gia đình vào sống ở Huế. Đầu năm 1901, Người theo cha trở về Nghệ An, lấy tên là Nguyễn Tất Thành. Năm 1906, Người theo cha vào Huế, lúc đầu học trường Pháp-Việt, sau học trường Quốc học Huế. Tháng 6/1909, Người theo cha vào Bình Định; tháng 8/1910 vào Phan Thiết (Bình Thuận) làm giáo viên trường Dục Thanh. Tháng 02/1911, Người vào Sài Gòn.
Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 - Công ty CPCN Phú Hòa Tân  (09/05/2023)
Ngày 20/4, Công ty CPCN Phú Hòa Tân tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023, nhằm đánh giá, tổng kết hoạt động SXKD trong năm 2022 và đề ra kế hoạch năm 2023.
Hội nghị Người lao động năm 2023 - Công ty CPCN Phú Hòa Tân  (09/05/2023)
Thực hiện quy chế dân chủ tại cơ sở làm việc, giúp người lao động được tham gia ý kiến, liên quan đến quyền, lợi ích chính đáng để cùng đồng hành xây dựng và phát triển Công ty.
Học tập, quán triệt Nghị Quyết Đại hôi Đoàn TNCS Hồ Chí Minh   (09/05/2023)
Nhằm giúp cho các bạn đoàn viên, thanh niên nắm vững nội dung cơ bản, cốt lõi cùng với những điểm mới quan trọng của Nghị quyết Đại hội Đoàn các cấp.
Triển Khai Không Gian Văn Hóa Hồ Chí Minh Trên Không Gian Mạng  (25/04/2023)
Thực hiện theo Hướng dẫn số 23-HD/BTGĐU ngày 15 tháng 02 năm 2023 của Ban Tuyên giáo Đảng ủy Tổng công ty Cấp nước Sài Gòn TNHH MTV về tập trung tuyên truyền Chủ đề năm 2023 của Ban Thường vụ Thành ủy về “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về phát huy giá trị văn hóa, con người Việt Nam trong việc xây dựng, hình thành và phát triển không gian văn hóa Hồ Chí Minh tại Thành phố Hồ Chí Minh”
Ý nghĩa ngày Giải phóng miền Nam thống nhất đất nước 30/4 và lịch sử ngày Quốc tế Lao động 1/5  (20/04/2023)
Ý nghĩa ngày 30/4: Ngày 30/4/1975, đại thắng mùa xuân đã làm thất bại hoàn toàn cuộc chiến tranh xâm lược và ách thống trị thực dân mới của đế quốc Mỹ ở miền Nam, giải phóng hoàn toàn miền Nam, kết thúc vẻ vang cuộc chiến tranh cứu nước lâu dài nhất, khó khăn nhất và vĩ đại nhất trong lịch sử chống ngoại xâm của nhân dân ta.
Về đầu trang  Về lại trang trước  1  2  3  4  5  ...    Về cuối trang