Về đầu trang  Về lại trang trước  1  2    Về cuối trang
 
 
Khai mạc Tuần lễ Khoa học - Công nghệ lần thứ II - Năm 2019  (04/06/2019)
Ngày 20.5, Tổng Công ty Cấp nước Sài Gòn tổ chức Lễ khai mạc Tuần lễ Khoa học - Công nghệ lần thứ II - Năm 2019 (Từ 20/5 đến 31/5/2019). Tuần lễ Khoa học - Công nghệ lần thứ II - Năm 2019 với chủ đề “Nâng cao chất lượng phục vụ khách hàng và giải pháp cấp nước thông minh” được diễn ra trong không khí toàn Tổng Công ty hân hoan chào đón kỷ niệm 14 năm Ngày thành lập Tổng Công ty (24/5/2005 – 24/5/2019) tiến tới kỷ niệm 14 năm Ngày thành lập Đảng bộ Tổng Công ty Cấp nước Sài Gòn (21/6/2005 – 21/6/2019)
Hội nghị tổng kết hoạt động Đảng, Đoàn thể năm 2018 và triển khai chương trình công tác năm 2019 của Khối phòng Ban Tổng công ty  (25/03/2019)
Hội nghị tổng kết hoạt động Đảng, Đoàn thể năm 2018 và triển khai chương trình công tác năm 2019 của Khối phòng Ban Tổng công ty
Hội nghị trao đổi và chia sẻ kinh nghiệm thực tiễn trong hoạt động giảm nước thất thoát thất thu  (14/12/2015)
Hội nghị trao đổi và chia sẻ kinh nghiệm thực tiễn trong hoạt động giảm nước thất thoát thất thu
Lễ khánh thành Nhà máy nước Thủ Đức III  (31/08/2015)
Lễ khánh thành Nhà máy nước Thủ Đức III ngày 21.08.2015