1. Tên doanh nghiệp: TỔNG CÔNG TY CẤP NƯỚC SÀI GÒN TNHH MTV.
    Tên giao dịch: SAIGON WATER CORPORATION.
    Tên viết tắt: SAWACO.

  2. Địa chỉ trụ sở chính: 01 Công trường Quốc tế, Phường Võ Thị Sáu, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh.

  3. Tên cơ quan sáng lập: Ủy Ban Nhân dân Thành Phố Hồ Chí Minh.

  4. Quyết định số 3624/QĐ-UBND ngày 18/08/2010 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về phê duyệt Đề án chuyển đổi Tổng Công ty Cấp nước Sài Gòn hoạt động theo mô hình Công ty Mẹ-Công ty con thành Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên hoạt động theo hình thức Công ty Mẹ - Công ty con. (Đăng ký thay đổi lần thứ: 10, ngày 26 tháng 04 năm 2023.

  5. Ngành, nghề kinh doanh: Quản lý, phát triển hệ thống cấp nước và khai thác, sản xuất, cung ứng, kinh doanh nước sạch cho nhu cầu tiêu dùng, sản xuất và sản xuất kinh doanh các sản phẩm, dịch vụ khác về ngành nước. sản xuất kinh doanh vật tư, phụ tùng ngành cấp nước, thoát nước và các loại vật liệu xây dựng khác. Sản xuất, kinh doanh các sản phẩm cấu kiện bê tông, ống nước bê tông dự ứng lực, ống nhựa lõi thủy tinh sợi phục vụ cho các công trình cấp nước, thoát nước và các công trình chuyên ngành giao thông công chính. Xuất-nhập khẩu vật tư, thiết bị công nghệ ngành cấp nước, thoát nước. tổ chức đào tạo các lĩnh vực liên quan đến ngành nước. tư vấn xây dựng được quy định trong quy chế quản lý đầu tư và xây dựng công trình xây dựng chuyên ngành giao thông-công chính. Khảo sát, thiết kế, lập dự án, thẩm định thiết kế và giám sát thi công các công trình cấp nước, thoát nước dân dụng và công nghiệp. Tổng thầu xây dựng các công trình cấp nước, thoát nước, các công trình duy tu, sửa chữa và xây dựng cầu, đường bộ, bến bãi, cảng sông, cảng biển, bờ kè, san lấp mặt bằng, nạo vét sông-kênh rạch, các công trình chiếu sáng công cộng; tái lập mặt đường đối với các công trình chuyên ngành cấp nước và các công trình khác. Đấu tư xây dựng, kinhdoanh cho thuê kho bãi, nhà xưởng, nhà ờ, văn phòng làm việc (chức năng này chỉ được thực hiện khi cấp có thẩm quyền phê duyệt từng trường hợp cụ thể). Đầu tư tài chính vào doanh nghiệp khác (doanh nghiệp phải thực hiện theo quy định của pháp luật và không sản xuất vật liệu xây dựng tại các khu dân cư tập trung thuộc TP. Hồ Chí Minh).

  6. Vốn: 5.139.426.000.000 đồng.