Xin chào,
     Cảm ơn bạn đã xem và đăng ký làm thành viên của www.sawaco.com.vn. Cổng thông tin này thuộc quyền sở hữu của Tổng công ty Cấp nước Sài Gòn (gọi tắt là SAWACO) có trụ sở tại số 1, Công trường Quốc tế, Phường 6, Quận 3, thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam.


     Khi trở thành thành viên của Cổng thông tin này để khai thác tài nguyên và các lợi ích kèm theo, bạn hiểu rằng bạn đồng ý chịu sự ràng buộc của các Điều khoản này và tuân thủ tất cả các quy định quản lý hoạt động trên Cổng thông tin này. Đây là một thỏa thuận ràng buộc pháp lý. Nếu bạn không đồng ý với các điều khoản, bạn có thể không sử dụng Cổng thông tin này.


     Khi dùng Cổng thông tin này bạn cũng được coi như là đã chấp nhận phiên bản mới nhất của Chính sách bảo mật SAWACO, và các điều khoản của Chính sách Bản quyền SAWACO được mô tả trong đề mục này.


     Bạn có thể truy cập vào tất cả các tài liệu được đăng trên Cổng thông tin này hoặc thông qua các liên kết siêu-văn-bản (hypertext link) trên Cổng thông tin để vào các trang ở các nơi khác. Hãy dành thời gian đọc cẩn thận các điều khoản sử dụng và chính sách đề cập ở trên, với các thông báo quan trọng và yêu cầu bắt buộc của Cổng thông tin này.


     Nếu bạn có thắc mắc, xin vui lòng liên hệ:

Văn Phòng Tổng Công Ty – Tổng công ty Cấp nước Sài Gòn - TNHHMTV
01 - Công trường Quốc tế - Phường Võ Thị Sáu - Quận 3 - Thành phố Hồ Chí Minh
Điện thoại: +84 028 38291 777    Fax: 028 38241644
E-mail: webmaster@sawaco.com.vn


Đăng ký sử dụng

    Để sử dụng dịch vụ và truy cập một số nội dung có sẵn trên Cổng thông tin này, bạn phải đăng ký trở thành thành viên và cung cấp một số thông tin cá nhân. Bạn cũng phải tạo một mật khẩu cá nhân.


    Bạn chịu trách nhiệm giữ bí mật mật khẩu của mình và không cho phép bất kỳ ai tiếp cận trang tin cá nhân thông qua tài khoản của mình bằng cách sử dụng tên đăng nhập và mật khẩu. Bạn có trách nhiệm thông báo kịp thời cho SAWACO nếu mật khẩu bị mất hoặc bị đánh cắp, hoặc bạn phát hiện có người sử dụng trái phép mật khẩu của bạn hoặc có vi phạm về an ninh có thể ảnh hưởng đến Cổng thông tin.


    SAWACO không chịu trách nhiệm đối với mọi tổn thất hoặc thiệt hại phát sinh từ việc quản lý tài khoản của bạn khi thực hiện theo quy định này.


Sử dụng các trang Web

     Bạn chịu trách nhiệm đối với tất cả các nội dung mà bạn tải lên, gửi, đăng, gửi e-mail, hoặc truyền thông khi sử dụng các dịch vụ của Cổng thông tin. Tương tự, bạn có trách nhiệm tôn trọng SAWACO và quyền lợi của bên thứ ba xuất hiện trên Cổng thông tin mà không tải về, gửi e-mail, hoặc truyền nội dung vi phạm bản quyền của bên thứ ba của SAWACO.

 

     Bạn đồng ý không sử dụng Cổng thông tin hoặc các dịch vụ để:
        • Gửi, tải lên, đăng, gửi e-mail, hoặc truyền bất kỳ nội dung nào vi phạm bằng sáng chế, thương hiệu, bí mật kinh doanh, bản quyền, hoặc quyền sở hữu trí tuệ khác.


        • Gửi, tải lên, đăng, gửi e-mail, hoặc truyền bất kỳ nội dung bất hợp pháp, độc hại, đe dọa, lạm dụng, quấy rối, có hại, phỉ báng, khiếm nhã, khiêu dâm, bôi nhọ, xâm hại sự riêng tư của người khác, gây hận thù, hoặc phân biệt chủng tộc, dân tộc, hoặc xúc phạm người khác.


        • Mạo danh một cá nhân hoặc tổ chức kể cả một đại diện bất kỳ của SAWACO để tổ chức, xuyên tạc hoặc giả mạo các tiêu đề, sửa đổi định danh, … nhằm mục đích che giấu nguồn gốc của nội dung được truyền tải qua Cổng thông tin hoặc dịch vụ của SAWACO.


        • Cố ý xóa hoặc thay đổi thông tin quản lý bản quyền dưới hình thức điện tử có trong tin bài hoặc cố ý hủy bỏ hoặc làm vô hiệu các biện pháp kỹ thuật do chủ sở hữu quyền tác giả thực hiện để bảo vệ quyền tài liệu đối với tin bài trong Cổng thông tin của SAWACO.


        • Gửi, tải lên, đăng, gửi e-mail, hoặc truyền các quảng cáo trái phép, tài liệu, thư rác hay bất kỳ hình thức khác để chống lại hoạt động giao tiếp của Cổng thông tin.


        • Sử dụng Cổng thông tin hoặc dịch vụ nhằm mục đích vi phạm Luật theo quy định pháp luật Việt Nam hoặc quy định pháp luật của quốc gia khác.


        • Trực tiếp hoặc gián tiếp, cố ý hoặc làm gián đoạn hoặc gây trở ngại cho Cổng thông tin hoặc dịch vụ.


        • Gửi, tải lên, đăng, gửi e-mail, hoặc truyền bất kỳ tài liệu chứa các phần mềm vi-rút hoặc mã vi-rút, các tập tin, hoặc các chương trình thiết kế để vô hiệu hóa, gây cản trở, hoặc hạn chế các chức năng của phần cứng máy tính, phần mềm máy tính hoặc các thiết bị, phương tiện viễn thông.


        • Gửi, tải lên, đăng, gửi e-mail, hoặc truyền mà không có phép bất kỳ tài liệu chứa các thông tin cá nhân liên quan đến bất kỳ người nào của bên thứ ba như số điện thoại hoặc địa chỉ, thẻ tín dụng hoặc thẻ ghi nợ, thẻ gọi điện thoại, số tài khoản, mật khẩu, hoặc các thông tin tương tự khác.


        • Sử dụng bất kỳ loại thiết bị, mã hay công cụ tự động, bao gồm không chỉ giới hạn các tập tin kịch bản (script file), chương trình và phần mềm khác để thu thập thông tin từ Cổng thông tin, đột nhập vào máy chủ bất kỳ để làm hỏng hoặc phá hủy những tính năng bảo mật của Cổng thông tin hay bất kỳ dịch vụ khác của SAWACO.


        • Vi phạm các quy định của pháp luật Việt Nam, các Điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên hoặc tham gia, hoặc quy định pháp luật của quốc gia khác có liên quan

Những điều được phép
        • In hoặc tải về một bản sao chưa sửa đổi nội dung từ các trang Web sử dụng với mục đích phi thương mại bao gồm: Tự sao chép một bản để nghiên cứu khoa học/giảng dạy; Trích dẫn hợp lý mà không làm sai ý để bình luận/minh họa; Trích dẫn mà không làm sai ý để viết báo/ấn phẩm định kỳ, dùng trong chương trình phát thanh, truyền hình, phim tài liệu; Trích dẫn để giảng dạy mà không làm sai ý và không nhằm mục đích thương mại; Sao chép để lưu trữ trong thư viện với mục đích nghiên cứu; Chuyển tác phẩm sang chữ nổi/ngôn ngữ khác cho người khiếm thị với điều kiện giữ nguyên vẹn nội dung theo quy định theo quy định của pháp luật về quyền sở hữu trí tuệ.


        • Đăng hoặc trình bày nội dung trên Cổng thông tin của SAWACO, mà bản quyền là miễn phí, không độc quyền và được phép sử dụng, sao chép, hiển thị, thực hiện, điều chỉnh, sửa đổi, xuất bản, dịch thuật, truyền tải, phân phối, công khai thực hiện với tất cả các định dạng hiện tại.


        • Bảo đảm bạn là tác giả hoặc người được ủy quyền đối với nội dung hoặc nói cách khác bạn có thẩm quyền tái xuất bản và phân phối nội dung của các tin bài có bản quyền tác giả. Và bạn có trách nhiệm phản hồi ý kiến của người đọc về bài viết mà bạn gửi, tải lên, đăng hoặc gửi e-mail qua dịch vụ Cổng thông tin.


Liên kết đến các trang web khác
     Ngoài các liên kết trên Cổng thông tin của SAWACO, bạn có thể đăng các liên kết đến các trang Web khác. Bạn xác nhận và đồng ý rằng các liên kết đó được cung cấp để thuận tiện cho bạn và không đòi hỏi SAWACO xác nhận quyền tác giả với các nhà cung cấp các trang Web liên kết đó hoặc tính năng, chất lượng, độ tin cậy, kể cả các đặc tính khác của những trang Web liên kết này. SAWACO không chịu trách nhiệm về vấn đề liên kết với các trang Web liên kết không chỉ giới hạn trong phạm vi nội dung mà còn các vấn đề thông qua trang Web liên kết đó.


Thông báo vi phạm
     SAWACO tôn trọng và yêu cầu các đối tác và những người gửi bài đến trang Web này tôn trọng quyền sở hữu trí tuệ và các quyền khác của đối tượng khác. Nếu bạn tin rằng bản quyền tác phẩm của bạn đã bị sao chép và bạn có thể chỉ ra các trang web có hành vi xâm phạm quyền tác giả, nhãn hiệu, bạn có thể thông báo cho SAWACO bằng cách cung cấp các thông tin sau:


        • Chữ ký điện tử hoặc chữ ký số của bạn.


        • Mô tả tin bài, tài liệu mà bạn cho là bị vi phạm và mô tả các hoạt động xâm phạm, bao gồm xác định vị trí nơi làm việc ban đầu của bạn được ủy quyền hoặc bản sao tài liệu của bạn tồn tại, ví dụ: URL của trang web được đăng, tên của tin bài, tài liệu đã được xuất bản, hoặc chứng minh quyền sở hữu URL của bạn hoặc bạn đã đăng ký nhãn hiệu hàng hóa.


        • Xác định URL hoặc địa điểm cụ thể khác trên trang web nơi đăng tài liệu mà bạn cho là vi phạm như nhận dạng đủ thông tin để cho phép chúng tôi xác định vị trí các dữ liệu vi phạm.


        • Họ tên, địa chỉ, số điện thoại, và địa chỉ e-mail của bạn.


        • Tuyên bố rằng việc sử dụng tài liệu, tin bài của bạn là không được phép và vi phạm pháp luật.


        • Tuyên bố trong thông báo của bạn rằng bạn là chủ sở hữu bản quyền tài liệu, tin bài hoặc được ủy quyền để thay mặt chủ sở hữu bản quyền tài liệu, tin bài.


     Hoặc có thể liên lạc:

 

Văn Phòng Tổng Công Ty – Tổng công ty Cấp nước Sài Gòn - TNHHMTV
01 - Công trường Quốc tế - Phường Võ Thị Sáu - Quận 3 - Thành phố Hồ Chí Minh
Điện thoại: +84 028 38291 777    Fax: 028 38241644
E-mail: webmaster@sawaco.com.vn


Bảo đảm

     CỔNG THÔNG TIN, BAO GỒM TẤT CẢ CÁC NỘI DUNG VÀ PHẦN MỀM ĐƯỢC CUNG CẤP, LÀ SẲN SÀNG CHO BẠN SỬ DỤNG, DỮ LIỆU CHÍNH XÁC, có tích hợp hệ thống, có tính tương thích về thời gian và nội dung thông tin, trong đó, TRÁCH NHIỆM CỦA SAWACO được giới hạn trong phạm vi của LUẬT PHÁP.


Thông báo Thay đổi

     SAWACO có thể cập nhật hoặc thay đổi các Điều khoản này. Nếu các thay đổi được thực hiện, SAWACO sẽ đăng các điều khoản sửa đổi trên Cổng thông tin này. SAWACO có quyền bổ sung, thay đổi hoặc chấm dứt các dịch vụ được cung cấp trên Cổng thông tin này bất kỳ lúc nào. Bạn hiểu và đồng ý rằng sau một thời gian SAWACO có thể thiết lập và sửa đổi các tập quán cũ kể cả các hạn chế liên quan đến việc bạn sử dụng Cổng thông tin và dịch vụ được cung cấp trên Cổng thông tin. Bạn phải định kỳ xem lại các điều khoản này để đáp ứng theo yêu cầu mới nhất.

 

Chấm dứt sử dụng tài khoản
     SAWACO bảo lưu quyền, đặc quyền của mình về việc chấm dứt sự truy cập của bạn vào tất cả hoặc một phần của Cổng thông tin này, có hoặc không có thông báo. Các trường hợp bị chấm dứt bao gồm:
     (A) vi phạm các Điều khoản hoặc các thỏa thuận kết hợp hướng dẫn,
     (B) yêu cầu của cơ quan pháp luật hoặc cơ quan nhà nước khác,
     (C) yêu cầu của bạn (tức là bạn tự xóa tài khoản),
     (D) ngừng hoặc sửa đổi Cổng thông tin (hoặc các bộ phận của Cổng thông tin),
     (E) các vấn đề đột xuất về kỹ thuật hoặc an ninh,
     (F) sự tham gia của bạn trong các hoạt động gian lận hoặc bất hợp pháp.
     (G) các trường hợp khác theo quy định của pháp luật hoặc người điều hành của SAWACO


Lựa chọn Luật, Thẩm quyền và Địa điểm
    Mọi tranh chấp phát sinh từ các Điều khoản trên đây được hiểu và giải thích phù hợp theo pháp luật Việt Nam và do cơ quan thẩm quyền Việt Nam giải quyết.
Các Điều khoản này được cập nhật lần 1 vào ngày 19 tháng 08 năm 2011