HỌC TẬP TẤM GƯƠNG LÀM VIỆC TRÁCH NHIỆM, KHOA HỌC, ĐỔI MỚI CỦA CHỦ TỊCH HỒ CHÍ MINH  (01/07/2020)
Chủ tịch Hồ Chí Minh đã đi xa hơn nửa thế kỷ nhưng tấm gương, di sản mà Người để lại vẫn trường tồn với thời gian. Ngày nay, trong khi đất nước đang đổi mới, chủ động hội nhập quốc tế sâu rộng thì vẫn có một bộ phận cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, thiếu ý thức tu dưỡng, rèn luyện, phấn đấu… Trong những ngày tháng 5, nhớ về Người, thực hiện Di chúc của Người thì việc đẩy mạnh học tập, làm theo Người, nhất là học tập, làm theo tấm gương làm việc trách nhiệm, khoa học, đổi mới của Người lại càng đặt ra bức thiết.
Tập thể Đoàn Thanh niên cơ sở Công ty Cổ phần Cấp nước Trung An: Học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.  (25/06/2020)
Với vai trò xung kích, tình nguyện của tập thể Đoàn Thanh niên cơ sở Công ty Cổ phần Cấp nước Trung An đã góp phần hoàn thành nhiệm vụ chính trị tại đơn vị, đặc biệt thể hiện rõ trong công tác nâng cao chất lượng phục vụ khách hàng và giảm tỷ lệ nước thất thoát thất thu, ngay từ đầu, Đoàn Thanh niên cơ sở công ty đã chủ động tổ chức rèn luyện, tu dưỡng theo tinh thần Chỉ thị 05 bằng những việc làm thiết thực, tham gia tháo gở những khó khăn của đơn vị thông qua các công trình thanh niên cụ thể, đã đạt được những thành tích nhất định.
HỘI NGHỊ NGƯỜI LAO ĐỘNG CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP NƯỚC PHÚ HÒA TÂN NĂM 2020  (25/06/2020)
Ngày 18/06, Công ty Cổ phần Cấp nước Phú Hòa Tân đã tổ chức Hội nghị người lao động năm 2020. Đến tham dự Hội nghị, về phía Tổng Công ty Cấp nước Sài Gòn có Đồng chí Dương Hồng Đệ - Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Tổng Công ty; Đồng chí Nguyễn Quốc Vương - Ủy viên Ban thường vụ Công đoàn Tổng Công ty; cùng Ban lãnh đạo và toàn thể người lao động trong công ty
Hội nghị Người lao động năm 2020 - Công ty Cổ phần Cấp nước Gia Định  (24/06/2020)
Ngày 11/6, tại Công ty Cổ phần Cấp nước Gia Định tổ chức Hội nghị Đại biểu Người lao động năm 2020. Tham dự có đồng chí Dương Hồng Đệ - Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Tổng Công ty, cùng với 97 đại biểu là đoàn viên công đoàn đại diện cho 330 cán bộ công nhân viên cùng dự Hội nghị.
Công ty Cổ phần Cấp nước Phú Hòa Tân - Đại hội Cổ đông thường niên năm 2020.  (24/06/2020)
Ngày 15/6, Công ty Cổ phần Cấp nước Phú Hòa Tân đã tổ chức thành công Đại hội Cổ đông thường niên năm 2020. Đại hội có sự tham dự của Ông Trần Văn Khuyên - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng thành viên Tổng Công ty Cấp nước Sài Gòn; Ông Dương Hồng Đệ - Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Tổng Công ty; Ông Lý Bửu Nghĩa - Trưởng ban Tổ chức Đảng ủy Tổng Công ty; Ông Lê Hữu Quang - Thành viên Hội đồng thành viên Tổng Công ty; Bà Phạm Thị Vân An - Kiểm soát viên Tổng Công ty; Hội đồng thành viên, Ban kiểm soát, Ban điều hành Công ty Cổ phần Cấp nước Phú Hòa Tân cùng 32 cổ đông đại diện tương ứng 82,22% cổ phần.
Hội nghị đại biểu Người lao động Khối phòng ban năm 2020  (23/06/2020)
Ngày 19/6, tại Trụ sở Tổng công ty Cấp nước Sài Gòn (Sawaco) đã tổ chức Hội nghị đại biểu Người lao động Khối phòng ban năm 2020. Tham dự Hội nghị gồm có Ban lãnh đạo Tổng công ty, cùng gần 100 đại biểu đại diện cho người lao động Khối phòng ban Tổng công ty.
HỘI NGHỊ NGƯỜI LAO ĐỘNG - XÍ NGHIỆP TRUYỀN DẪN NƯỚC SẠCH NĂM 2020  (16/06/2020)
Ngày 11/6, Xí nghiệp Truyền dẫn Nước sạch tổ chức Hội nghị Đại biểu Người lao động năm 2020. Hội nghị có sự hiện diện của ông Tô Trung Dũng - Chủ tịch Công đoàn Tổng Công ty và các đại biểu đại diện cho người lao động của Xí nghiệp.
Hội nghị đại biểu người lao động năm 2020 Công ty Cổ phần Cấp nước Bến Thành  (10/06/2020)
Ngày 04/6, Công ty Cổ phần Cấp nước Bến Thành đã tổ chức Hội nghị đại biểu người lao động năm 2020 với sự tham dự của 70 đại biểu (gồm 15 đại biểu đương nhiên và 55 đại biểu được bầu từ Hội nghị người lao động cấp phòng, ban, đội).
Đại hội cổ đông thường niên năm 2020 Công ty Cổ phần Cấp nước Bến Thành  (10/06/2020)
Ngày 28/5, Công ty Cổ phần Cấp nước Bến Thành đã tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2020. Đại hội có sự tham dự của đại diện Hội đồng thành viên, Ban kiểm soát, Ban Tổng Giám đốc Tổng Công ty Cấp nước Sài Gòn; các thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát Công ty cùng với 151 cổ đông, đại diện cho 6.960.716 cổ phần có quyền biểu quyết, tương ứng 74,37% tổng số cổ phần của tất cả cổ đông được mời tham dự Đại hội.
ĐẠI HỘI ĐẢNG BỘ XÍ NGHIỆP TRUYỀN DẪN NƯỚC SẠCH LẦN THỨ IV, NHIỆM KỲ 2020 – 2025  (09/06/2020)
Ngày 29/5, Xí nghiệp Truyền dẫn Nước sạch đã trang trọng tổ chức thành công Đại hội Đảng bộ lần thứ IV, nhiệm kỳ 2020-2025 với sự tham dự đầy đủ của 34 đảng viên.
Về đầu trang  Về lại trang trước  1  2  3  4  5  ...    Về cuối trang